[ Kliknutí­m prejdete na Titulnú stránku ]

Cena za propagáciu a rozvíjanie humanistického odkazu objaviteľky rádioaktívnych prvkov M. Curie - Sklodowskej

Cena za propagáciu a rozvíjanie humanistického odkazu objaviteľky rádioaktívnych prvkov M. Curie - Sklodowskej vo využívaní rádioaktivity v jadrovej energetike, jadrovej chémii, nukleárnej medicíne, rádiofarmácii, rádiobiológii a rádioekológii.

Na cenu nominujú študentov I., II. alebo III. stupňa ich školitelia alebo garanti odboru. Najneskôr do konca mája kalendárneho roku zašlú profesijnú charakteristiku nominovaného - aktivity, publikačná činnosť a pod.

Výška ceny: 100,- €

Maria Curie