[ Kliknutí­m prejdete na Titulnú stránku ]

O nadácii

Nadácia sa zriadila za účelom podpory rozvíjania humanistického odkazu objaviteľky rádioaktívnych prvkov M. Curie - Sklodowskej vo využívaní rádioaktivity a jadrovej energie, osobitne na podporu bezpečnej jadrovej energetiky a všeobecne rozvoja ekologicky priaznivých zdrojov energie, ako aj jadrovej chémie, nukleárnej medicíny, rádiobiológie a rádioekológie.

História

Nadácia bola zaregistrovaná 18.8.1995 Obvodným úradom Bratislava IV, povodní zriaďovatelia nadácie sú: Prof. RNDr. Fedor Macášek, DrCs., RNDr. Alena Paulenová, CSc. a RNDr. Oľga Rosskopfová.

Štatút nadácie bol schválený zriaďovateľmi 14.8.1995, podľa následne prijatého zákona o nadáciách č. 207/1997 je nadácia od 28.8.1997 preregistrovaná Ministerstvom vnútra SR, kde ako zriaďovateľ figuruje už Nadácia CURIE so sídlom na PRIF UK, Mlynská dolina. Zriaďovacia listina je zo dňa 30.7.1997. 

Dňa 19.3.2002 bolo rozhodnutím Správnej rady nadácie schválené navýšenie nadačného imania na sumu 200 000 Sk.

Podľa najnovšieho zákona o nadáciách č. 34/2002 Z.z. bola zriadená tzv. Nadačná listina, ktorá nahradila Zriaďovaciu listinu, ktorej neoddeliteľnou súčasťou bol aj Štatút nadácie. Zmena bola zaregistrovaná na MVSR dňa 23.12.2002 pod číslom 203/Na-96/306-2.

Od roku 2013 vykonáva funkciu správcu nadácie RNDr. Michal Galamboš, PhD.

Maria Curie
viagra eu apotheke avis viagra cialis levitra viagra pour femme avis viagra pour femme en france acheter viagra wiki levitra pour femme is cialis legal in europe cialis 5mg prijzen viagra france prix