[ Kliknutí­m prejdete na Titulnú stránku ]

Ocenení študenti

Cenu nadácie Curie a Cenu Vladimíra Mikulaja za rok 2008 získala práca Dávida Harvana z Katedry jadrovej chémie "Kombinovaná analýza izotopov uránu metódami alfa spektrometrie a hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov (SIMS).

Cenu nadácie CURIE vo výške 2000,- Sk za najlepšiu prácu Študentskej vedeckej konferencie za rok 2007 získala práca Michala Chudého z FMFI UK: "Expresná metóda určovania koncentrácie 226-Ra v stavebných materiáloch a jej aplikácie"

V roku 2006 Cenu nadácie Curie získala Žofia Gulášová z Katedry jadrovej fyziky FMFI UK s prácou: "Kontinuálne monitorovanie Rn-222 vo vodách"
Cena: 2 000 SK

Víťazkou Ceny Vladimíra Mikulaja sa v roku 2005 stala Lucia Martíniová z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK s prácou "Micro PET".
Cena: 3 000 SK

Cenu nadácie Curie za rok 2005 rozhodnutím správnej rady nadácie získala práca Moniky Műllerovej "Integrálne monitorovanie v radónovej diagnostike".
Cena: 2 000 SK

Cena Vladimíra Mikulaja v roku 2004 bola udelená Viere Mamrošovej z Katedry jadrovej chémie PRIF UK za prácu: "Kvantitatívna analýza [18F] fluórdeoxyglukózy pomocou kvapalinovej chromatografie s hmotnostno-spektrometrickým detektorom".
Cena: 3 000 SK

V roku 2004 sa víťazom Ceny nadácie Curie stal Martin Bulko z Katedry jadrovej fyziky FMFI UK s prácou: "Analýza variácií Rn-222 v atmosfére Bratislavy"
Cena: 2 000 SK

Za najlepšiu prácu z tematiky využitia žiarenia v lekárskych a prírodných vedách vo fakultnom kole Študentskej vedeckej konferencie PRIF UK v školskom roku 2002/2003 bola vyhlásená práca študentky Svetlany Kurucovej, (Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny) pod názvom: "Geografické aspekty rádioaktívnej kontaminácie Čeľabinskej oblasti v dôsledku činnosti výrobného združenia Maják"
Cena: 2 000 SK

Cenu Vladimíra Mikulaja pre rok 2003 získala práca študentky 5. ročníka Žanety Kantovej z Katedry jadrovej fyziky FMFI UK: "Aplikácia jadrových analytických metodík k štúdiu znečistenia prízemnej vrstvy atmosféry v SR s využitím biomonitorov".
Cena: 3 000 SK

Na 10. medzinárodnej konferencii "Separácia iónových solutov", ktorá sa konala v dňoch 6.-11. septembra 2003 v Podbanskom, Cenu Nadácie Curie za najlepšiu študentskú prácu rozhodnutím Medzinárodného poradného výboru získal študent Moskovskej štátnej univerzity Mikhail Statkus, ktorý prezentoval prácu s názvom: "Dynamic sorption preconcentration and X-ray fluorescence determination of elements in natural waters".
Cena: 159 USD

Cena nadácie Curie v roku 2002 z oblasti využitia jadrového žiarenia bola udelená Jane Merešovej, študentke Fakulty matematiky, fyziky a informatiky za prácu ŠVK: "Rádioaktivita aerosólovej zložky atmosféry v Bratislave".

Cenu Vladimíra Mikulaja pre rok 2002 získala práca študenta 5. ročníka Juraja Šutiaka z FMFI UK: "Rýchle simulácie odozvy hadrónového kalorimetra pre potreby experimentu ATLAS".

V roku 2001 Cenu nadácie Curie získal študent 4. ročníka PRIF UK Martin Danišík, ktorý prezentoval svoju prácu: "Možnosti použitia metódy stôp po štiepení uránu v geológii" v rámci Študentskej vedeckej konferencie.

Na konferencii SIS´01 študentskú cenu získali:
Peter Tkáč z PRIF UK za prácu: "Preparation of technetium-humic complex by ligand exchange" a
Kateřina Rosíková z FJFI Českej technickej univerzity za prácu:
"Separation of radionuclides from electrochemical decontamination waste"

V roku 2000 nadácia odmenila finančným darom najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity a na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského.
Odmenení boli študenti:
Andrea Perďochová, 4.ročník FEI STU
Názov práce: "Diamantové detektory ionizujúceho žiarenia"
Zuzana Macková, 5.ročník PRIF UK
Názov práce: "Stanovenie rádioaktivity húb"
Dušan Galanda, 5.ročník PRIF UK
Názov práce: "Využitie lúženca z Niklovej huty Sereď na dekontamináciu pôdy"

Maria Curie
viagra germany achat viagra en ligne maroc comment acheter du cialis achat kamagra france få viagra på recept hvad koster viagra på apoteket